Anılan web sayfalarının içeriğinin telif hakkı ve işbu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı www.minimoda.com.tr’a aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. 
www.minimoda.com.tr’nin önceden yazılı onayı olmadan içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. 
 
www.minimoda.com.tr web sayfalarını bilgisayarınız üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece www.minimoda.com.tr’un yazılı iznine tabidir. 
 
www.minimoda.com.tr web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.
 
Web sayfalarında yer alan içeriklerin her türlü yasal hakkı www.minimoda.com.tr'ye aittir. Burada açık şekilde belirtilmemiş hiç bir hakka sahip olunduğu iddia edilemez. www.minimoda.com.tr içeriğinin bir kısmını veya tümünü herhangi bir şekilde 
çoğaltamaz, aktaramaz ve dağıtamazsınız. Site içerisinde yer alan ticari harici diğer kısımların ticari dışında bir amaç ile kullanımı yasak değildir. 
 
Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. www.minimoda.com.tr web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. www.minimoda.com.tr, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. www.minimoda.com.tr, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satılabilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. www.minimoda.com.tr, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı www.minimoda.com.tr’ye bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.
 
Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, www.minimoda.com.tr, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. www.minimoda.com.tr’nin bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu siteler tarafından yaratılan ya da yayımlanan malzeme için hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğini kabul etmiş bulunmaktasınız. İlaveten, www.minimoda.com.tr dışındaki bir siteye olan link, www.minimoda.com.tr’nin o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.
 
Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da www.minimoda.com.tr web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek,
 
İçeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini,
 
Herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi,
 
İçeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği www.minimoda.com.tr’ye sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve www.minimoda.com.tr’in içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini
 
Bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.
 
www.minimoda.com.tr, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir.
 
www.minimoda.com.tr, üzerinden verilen siparişlerde her banka ve kart tipi taksit seçeneğini desteklemeyebilir.
  
www.minimoda.com.tr, işbu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye www.minimoda.com.tr’den bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.